Menü

Sorumlu hükümet ve devlet


04 Temmuz 2014 - Zeynep Oral -

Bu ülkede her gün kadınlar öldürülüyor
Türkiye’de her gün kadınlar öldürülüyor. Yakınları tarafından öldürülüyor. İstanbul Feminist Kolektif, geniş katılımlı bir toplantı yapıp eylem kararı aldı. Meclis’in bir an önce toplanmasını istiyorlar. Ayrıca 20 Temmuz Pazar günü herkesi eyleme çağırıyorlar. Çağrı metnini kısaltarak paylaşıyorum. Destekleyenler, imzalarını cinayetlerekarsiacileylem@gmail.com adresine gönderebilirler:


2 günde 6 kadın cinayeti 

Kadınlar her gün kendi hayatları hakkında karar vermek isterken erkekler tarafından öldürülüyor. Bu cinayetlerin sürekliliği, cinayetleri durdurmayan, gereken önlemleri almayan devletin eril yapısını gözler önüne seriyor. Hukuk sistemiyle cinayetler meşrulaştırılıyor, teşvik ediliyor. 
Yaşadığımız erkek şiddeti cezasız kalırken, aileye mecbur bırakıldığımız politikalar oluşturulurken biz kadınlar her gün öldürülüyoruz. 
Ve biz soruyoruz: İki gün içinde 6 kadın cinayeti işlenmişken kadın cinayetleri, evde, işyerinde, sokakta, her yerde, özel ve kamusal alanda her an yaşamımızı tehdit eder hale gelmişken, Meclis nerede?


Meclis olağanüstü toplansın! 

Kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için sokaklara çıkıyoruz! Meclis’in olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz: 
Siz aile, aile dedikçe kadınlar öldürülüyor! 
Siz ses çıkarmadıkça kadın cinayetleri meşrulaşıyor! 
Siz haksız tahrik dedikçe, hayatımız tehlikeye giriyor! 
Ailenin korunmasına dair değerleriniz boş; kadın bedenini denetleyen, tahakküm altına alan politikalarınız ve erkek şiddeti ile mücadele ediyorMUŞ(!) gibi yapan söylemleriniz erkek şiddetine arka çıkıyor, şiddet uygulayan erkekleri koruyor ve kolluyor.


Devlet sorumludur 

Kadınlara ilişkin nadiren konuşurken gördüğümüz Aile Bakanı Ayşenur İslam, erkek şiddeti konusunda konuşmuyor. Konuştuğunda ise, kadın cinayetlerini normalleştiren bir dil kullanıyor. “Kadınlar koruma altındayken öldürülmüyor” diyen Aile Bakanı, 6284 sayılı Yasa’dan habersiz olduğu gibi, aynı zamanda kadın cinayetleri açısından bakanlığını “temize çekmeye” çalışan bir söylem geliştiriyor. Bir sözümüz var Aile Bakanı’na: 
Devlet, kadın cinayetlerini gündeme almayan ve etkili mücadele yöntemleri kurmayan yasama ve yürütmesi ile, haksız tahrik indirimleri ile, erkeklere “teşvikler” sunan yargısı ile kadın cinayetlerinden sorumludur.


Hükümet sorumludur 

Hükümetin büyük “reklam” çalışmaları ile yürürlüğe koyduğu 6284 sayılı Yasa kâğıt üzerinde kaldı. İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olmakla övünedursunlar, kadınların öldürülmesi karşısında ne kadar siyasi irade yoksunu olduklarını gördük. Mekanizmaları hâlâ kurulmamış, cinsiyetsizleştirilmiş 6284 sayılı Yasa, şiddete karşı koruma ve önleme talep eden kadınların karşısında, gereği gibi inceleme ve değerlendirme yapmayan mahkemeler tarafından kopyalayapıştır kararlarla uygulanıyor. Erkek şiddetine karşı etkili yöntemler ile mücadele etmeyen sisteme, “Şiddetle cinayetin ne ilgisi var?” diyen erkek egemen yargı mercilerine, şunu söylüyoruz: Kadın cinayeti bir tokatla, aşağılamakla başlıyor! 
Ailenin kadından önce geldiği, kadın yerine ailenin ikame edildiği bir anlayış, aile merkezlerinden, aile avukatlarına, aile hekimlerine kadar herkes tarafından bize dayatılmak isteniyor. 
Devlet sığınakları, hâlâ bir “mekanizma”ya evrilememiş ve Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadınların ya şiddet ortamına geri dönmesine neden olmuş ya da erkek şiddeti karşısında kadınları daha da savunmasız bırakmıştır. 
Hayatlarının her alanında ayrımcılık ile karşı karşıya kalan trans kadınlar, seks işçileri her an öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya. Şiddete uğradıklarında sessiz kalan polis devleti, seks işçilerini gittikçe daha güvencesiz koşullarda çalışmaya iterek ve keyfi para cezalarına çarptırarak cinayetleri ve şiddeti meşrulaştırıyor.


Göreve çağırıyoruz 

Meclis’in, kadın ve trans cinayetleri gündemi ile olağanüstü toplanmasını ve bu toplantıda, kadın örgütlerinin belirlediği cinayetleri önleyebilecek temel şartları doğrultusunda acil bir eylem planı oluşturmasını talep ediyoruz! 
Biliyoruz ki biz kadınlar bir araya gelebilirsek cinayetleri önleyebiliriz. Bu yüzden Meclis, kadın ve trans cinayetleri gündemiyle olağanüstü toplanana kadar sokakları boş bırakmıyoruz! 
20 Temmuz’da kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımı dayatmalarına da kulak asmadan sokaklara çıkıyoruz! Herkesi de olduğu yerde sokaklara çıkmaya çağırıyoruz! Meclis’in olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz!  


Cumhuriyet- 11 Temmuz 2014

Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Zeynep Oral

Gazeteci , yazar, feminist, İnsan Hakları savunucusu, Barış eylemcisi, STK (Sivil Toplum Kuruluşları) bağımlısı; çok sesli, çok renkli yaşam tutkunu… Halen Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve PEN Türkiye Yazarlar Derneği Başkanı. 

Devamı

Sosyal Medya

 
© 2021 Tüm hakları saklıdır.