Zeynep Oral Zeynep Oral HakkındaYazılarKitaplarErişim Bilgileri
Yazılar

Yazılar 2016

BİZ, '64 MEZUNLARI...

Benim lisem, o zamanki adıyla İzmir Amerikan Kız Koleji’ydi. (ACI) Sonra kız lisesi olmaktan çıktı, kızlı-erkekli eğitim veren, İzmir Özel Amerikan Lisesi oldu. Okuluma neler borçlu olduğumu bu köşede sık sık dile getirmişimdir. Burada tekrarlamayacağım. İçimdeki toplumsal bilinç, vicdan, hak ve hukuka saygı, eşitlik, özgürlük, bağımsızlık ve dayanışma tutkusu, bilgi ve birikimin önemi, eleştirel bakış gibi değerlerin tohumlanması ve yeşermesini ailem kadar, o kuruma da borçluyum.

Biz 64 yılı ACI mezunları, baktık ki yıllar çok hızlı geçer olmuş, erken ölümlerle eksilmeye başlamışız, her yıl Türkiye’nin bir köşesinde buluşur olduk. Bu kez Ayvalık Cunda Adası’nda buluştuk.

Türkiye’nin bu karanlık, acılı, kavgalı, hoyrat günlerinde; magandalığın, cehaletin, kaba sabalığın, arsızlığın yükselen değer olduğu şu dönemde, birbirimizle kucaklaşmanın sıcaklığını, güzelliğini yaşadık. Hayallerimizin, özlemlerimizin, umutlarımızın sönmediğini, hepimizin yapabileceği çok şey olduğunu gördük.
Birbirimizden ayrılırken okulumuzdan bir grup mezunun hazırladığı metne canı gönülden katıldığımızı bu köşeden ilan etmeye karar verdik.“

‘Öğrenmek için geldik, hizmet etmek üzere buradan ayrılacağız’felsefesi doğrultusundademokratik bir Türkiye’ye hizmetetmeyi amaçlayan sorumlu bireylerolarak, lise öğrencilerinin‘eğitimde tek tipçi yönetim anlayışı’na karşı çıkan tepkilerinindikkate alınmasını arzu ediyor vehaklı taleplerini destekliyoruz” dedik.

Yerim kısıtlı, metni özetleyerek aktarıyorum:
“Milli Eğitim Bakanlığı’nın liselilerinçağrısını bir fırsat olarak görmesini vegençlerin;
- Düşüncelerini açıklamakta ve savunmaktaözgür, medeni,
-Atatürkilke ve inkılaplarına bağlı,
- Cumhuriyetin temel hak ve özgürlüklerinesahip çıkan,
- Laik bir devlet düzeni içerisinde,
- Hukuk kuralları ile korunmuş,
- İstisnasız her birey için eşit,
- Din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, siyasi düşünce,ulusal, etnik, sosyal veya kültürelköken vb. farklılıklar ile toplumsal statülergibi, ayrımcı tüm faktörlerden arındırılmış,
- Bilimin ve ilmin ışığı doğrultusunda,
- Tarihten ve geri kalmış ülkelerin zayıflıklarındanders alarak,
- Ülkemizin ilerlemesini ve kendi içindekizenginliklerini en üst seviyede halkın vedünyanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedeğerlendirmeyi hedefleyen, dolayısıylakendi içinde barındırdığı zenginliklerindenaldığı güçle bağımsız,
- Hiçbir siyasi görüşün gölgelemediği,düşüncelerini özgürce ve bağımsızca ifadeedebildikleri bir eğitim sistemi taleplerini’64 mezunları olarak destekliyoruz.

Eğitim sisteminin Türkiye’nin de imzalamışolduğu Dünya Çocuk HaklarıSözleşmesi’nin standartlarına sadık kalınarakdüzenlenmesini, anayasada belirtilmişeğitimin temel ilkelerine bağlı kalarakuygulanmasını, gençlerin haysiyet ve kişilikhaklarına aykırı uygulamalarda bulunaneğitimci ve eğitim kurallarından korunmalarını,devletin en birinci mesuliyeti olarakgörüyor ve talep ediyoruz.”

***
Sevgili Okurlar, bundan 2 hafta önce (Cumhuriyet, 9 Haziran) “Ayşe Kulin’in‘Premio Roma Ödülü’nde finale kalan 5yazar arasına girmesi kendi başına büyükbaşarıdır ve çok önemlidir”dedikten sonra yazımı şöyle bitiriyordum:“Sonuç, 24Haziran’da Roma’da yapılacak törendeaçıklanacak. Premio Roma Ödülü’nü alsınya da almasın ben Ayşe Kulin’i şimdidenkutluyor, iyi ki varsın diyorum!”
Veee işte şu karanlık günlerde güzel bir haber: Ayşe Kulin“Nefes Nefese”romanıyla, tüm güçlü rakiplerini geride bırakıp birinci oldu. Önceki kutlamaya bir sevinç, bir de güzel şeyler de oluyor umudu eklendi!

26 Haziran 2016

Geri
Zeynep Oral Hakkında Yazılar Kitaplar Erişim Bilgileri